បង្រួមម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់

  • Compress packaging machines

    បង្រួមម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់

    YS-700 / ២

    វាអាចកាត់បន្ថយទំហំនិងទំហំនៃការវេចខ្ចប់ដោយមិនផ្លាស់ប្តូររូបរាងរបស់របរ។ បន្ទាប់ពីការវេចខ្ចប់ខ្ចប់កញ្ចប់នឹងមានរាងសំប៉ែតស្ដើងសំណើមនិងភស្តុតាងធូលី។ វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការសន្សំសំចៃថ្លៃដើមនិងកន្លែងរបស់អ្នកក្នុងការផ្ទុកនិងដឹកជញ្ជូន។