វីដេអូ UTIENPACK

Thermoforming Rigid ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់

ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ស្បែក បូមធូលី Thermoforming

Thermoforming ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ដែលអាចបត់បែនបាន។

ឧបករណ៍ផ្សាភ្ជាប់ថាសពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ

ឧបករណ៍បិទភ្ជាប់ថាសស្វ័យប្រវត្តិជាបន្តបន្ទាប់

ជាងផ្សារដែក

បង្ហាប់ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់

ឧបករណ៍បិទភ្ជាប់បំពង់ Ultrasonic