ម៉ាស៊ីនផ្សាភ្ជាប់ខ្យល់បញ្ឈរ

  • ម៉ាស៊ីនផ្សាភ្ជាប់ខ្យល់បញ្ឈរ

    ម៉ាស៊ីនផ្សាភ្ជាប់ខ្យល់បញ្ឈរ

    គំរូ

    FMQ-650/2

    ម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានកែលម្អបន្ថែមទៀតដោយផ្អែកលើម៉ាស៊ីនផ្សាភ្ជាប់អគ្គិសនី ហើយមានស៊ីឡាំងទ្វេជាកម្លាំងសង្កត់ដើម្បីធ្វើឱ្យសម្ពាធនៃការផ្សាភ្ជាប់មានស្ថេរភាព និងអាចលៃតម្រូវបាន។ ម៉ាស៊ីននេះគឺសមរម្យសម្រាប់ការផ្សាភ្ជាប់វេចខ្ចប់ធំនៅក្នុងអាហារ គីមី ឱសថ សារធាតុគីមីប្រចាំថ្ងៃ និង ឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត។