ប្រដាប់បិតធុងពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ

  • Semi-automatic tray sealer

    ប្រដាប់បិតធុងពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ

    ស៊េរីអេហ្វជី

    ឧបករណ៍ភ្ជាប់ធុងពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិស៊េរីអេហ្វជីត្រូវបានអនុញ្ញាតិឱ្យផលិតចំណីអាហារនៃទិន្នផលតូចនិងមធ្យម។ វាសន្សំសំចៃថ្លៃដើមនិងបង្រួមតូច។ សម្រាប់ផលិតផលផ្សេងៗគ្នាវាជាជម្រើសដើម្បីធ្វើការវេចខ្ចប់បរិយាកាសដែលបានកែប្រែឬវេចខ្ចប់ស្បែក។