ប្រដាប់បញ្ចោញបំពង់ ultrasonic

  • Ultrasonic Tube Sealer

    ម៉ាស៊ីនផ្សាភ្ជាប់បំពង់តាមបំពង់ Ultrasonic

    DGF-25C
    ឧបករណ៍បញ្ចោញបំពង់ ultrasonic គឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនមួយប្រភេទដែលប្រើឧបករណ៍ចាប់ ultrasonic ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលើផ្នែកផ្សាភ្ជាប់នៃធុងវេចខ្ចប់ដើម្បីបិទកញ្ចប់។
    ម៉ាស៊ីនបង្រួមនិងអាចបត់បែនបាន។ ជាមួយនឹងការកាន់កាប់តូចជាងមុនបន្ទាប់មក 1 ស៊ីបវាមានសមត្ថភាពដំណើរការទាំងមូលពីការផ្ទុកបំពង់តំរង់ទិសការបំពេញការផ្សាភ្ជាប់ការបិទភ្ជាប់ទៅនឹងលទ្ធផលចុងក្រោយ។