ឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាសស្វ័យប្រវត្តិបន្ត

  • Continuous automatic tray sealer

    ឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាសស្វ័យប្រវត្តិបន្ត

    ស៊េរីអេហ្វអេសអេស

    ប្រដាប់បិតធុងទឹកស្វ័យប្រវត្ដិស៊េរីអេហ្វអេសជីត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ផលិតកម្មងូតទឹកម្ហូបអាហារសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់វា។ វាអាចលៃតម្រូវបានសម្រាប់ថាសដែលមានទំហំនិងរាងខុសៗគ្នា។ ដូចគ្នានេះផងដែរវាជាជម្រើសដើម្បីអនុវត្តការវេចខ្ចប់បរិយាកាសដែលបានកែប្រែឬវេចខ្ចប់ស្បែកឬទាំងពីរបញ្ចូលគ្នា។