ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ស្បកស្បែកធូលីត្រូពិក

  • Thermoforming vacuum skin packaging machines

    ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ស្បែកខ្វះចន្លោះកម្តៅ

    DZL-420VSP

    ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ស្បែកដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះក៏ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ស្បែកដែលមានកម្តៅ។ វាបង្កើតជាថាសរឹងបន្ទាប់ពីកំដៅបន្ទាប់មកគ្របលើខ្សែភាពយន្តកំពូលជាមួយថាសបាតយ៉ាងរលូនបន្ទាប់ពីបូមធូលីនិងកម្តៅ។ នៅចុងបញ្ចប់កញ្ចប់ដែលត្រៀមរួចជាស្រេចនឹងចេញជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីការកាត់ផ្តាច់។